O nas

Dane handlowe
REJESTR HANDLOWY

HB/3252 (do 30.06.2002)

KRS: 0000099665 (od 01.07.2002)

REGON: 350535744

NIP: 676-001-65-24

KONTO PKO BP: 55 1020 2892 0000 5502 0468 8588

BIURO: 31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 3/11

ADRES DO KORESPONDENCJI:
31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 3 pawilon 11 

Kapitał zakładowy: 50.160,00 PLN

Zarząd

Jacek Bartula - Prezes Zarządu  (od 15.12.2022)

Andrzej Drzewiński - Vice Prezes Zarządu (od 07.12.2023)

Krzysztof Klaja - Vice Prezes Zarządu (od 07.12.2023)

Udziałowcy:

Jacek Bartula
Olga Cygan
Andrzej Drzewiński
Jolanta Drzewińska
Mirosław Duda
Danuta Jelonek
Krzysztof Klaja
Ewa Knara
Edyta Krysiewicz
Joanna Marczyńska-Schmidt
Danuta Niemiec
Maciej Niemiec
Dariusz Piątek
Antoni Pietrzak
Zyta Rogosz
Elżbieta Siwadłowska
Piotr Wojtal
Marek Zegadłowicz
Maria Zegadłowicz